เว็บไซต์นี้เพื่อรังสรรค์และสรรค์สร้างโอกาสเพื่ออัลลอฮ์ ให้เราได้มีโอกาสสร้างทางด่วนสู่อัลลอฮ์ พระเป็นเจ้าของเราได้อีกทางหนึ่ง…
ใบสมัครสมาชิกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารการประชุม ฝ่ายสวัสดิการสมาชิกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง การชำระค่าสมาชิกประจำปี, เรื่อง สวัสดิการสมาชิก, แบบขอรับเงินสงเคราะห์,

 อ่านต่อ >>

ขอบข่ายของเนื้อหาการสอบฟัรดูอีนปี 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ [ ฟัรดูอัยน์ ] ประจำปีการศึกษา 2558 รายวิชาที่กำหนดให้ วัดและประเมินผลปลายปี

 อ่านต่อ >>

สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยกฎเกณฑ์กิจกรรมในงาน วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ระหวา่งวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์และสถาบันอัร-รอบิตี (โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์) นนทบุรี

 อ่านต่อ >>

ตารางแสดงจำนวนผู้แทนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในนามหน่วยสอบงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ระหวา่งวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์และสถาบันอัร-รอบิตี (โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์) นนทบุรี

 อ่านต่อ >>

หลักสูตรวิชาการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอัยด์) ประจำปี 2557 ทุกชั้นปี
ดาวน์โหลด หลักสูตรวิชาการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟันดูอัยน์) ประจำปีการศึกษา 2557
รายวิชาที่กำหนดให้ วัดและประเมินผลปลายปี สำหรับทุกช่วงชั้นปี
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 อ่านต่อ >>

แบบสำรวจจำนวนโรงเีรียน ครู และนักเรียน
ดาวน์โหลด แบบสำรวจจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 อ่านต่อ >>

ใบสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน
ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อแบบเรียน
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 อ่านต่อ >>

แบบขึ้นทะเบียนครู
ดาวน์โหลด แบบสำรวจรายชื่อครู เพื่อขึ้นทะเบียบเป็นครูในสังกัด
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 อ่านต่อ >>

<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
 

คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
สภายุวมุสลิมโลก
มูลนิธิศรัทธาชน
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพ
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สหกรณ์ษะกอฟะฮ์
สถาบันอัร-รอบิตี
โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
โรงเรียนมัจลิซุดดีนี
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter