เว็บไซต์นี้เพื่อรังสรรค์และสรรค์สร้างโอกาสเพื่ออัลลอฮ์ ให้เราได้มีโอกาสสร้างทางด่วนสู่อัลลอฮ์ พระเป็นเจ้าของเราได้อีกทางหนึ่ง…
               สมาคมคุรุสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมากำหนดนโยบายที่ได้มาจากสมาชิกทั่วประเทศ มีจุดประสงค์ปั้นปลายในการเรียนรู้ ที่จะให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรได้อย่างมีความสุข โดยปัจจุบันมีการกำหนด จากหลักสูตรการเรียนเดิม ใช้ระยะเวลา 6 ปี มาเป็น 9 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยสอบ เขตการศึกษา สถาบัน/องค์กรและหน่วยราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในเครือของสมาคมฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เผยแผ่ศาสนาอิสลาม รวมทั้งการจัดพิมพ์เอกสาร ตำราแบบเรียน ศาสนาอิสลาม เป็นต้น
..

     คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความ รู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้า มาบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ

     เราได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการบริหารสมาคมด้วยความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกคน ส่งผลให้ กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดีตามเป้าหมาย

อ่านต่อ >
    สมาคมคุรุสัมพันธ์ เป็นสมาคมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยสอบ เขตการศึกษา สถาบัน/องค์กรและหน่วยงานราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในเครือของสมาคมฯ ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมศักยภาพของครู เผยแผ่ศาสนาอิสลาม สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและอนาถา โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
เอกสาร แจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์
เอกสาร กฏเกณฑ์กิจกรรมในวันงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์
10-12 กุมภาพันธ์ 2560 วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ อ.บางบังทอง นนทบุรี
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559-60 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ดูทั้งหมด >     
ค๊อต
หลักการเขียนข้อสอบศาสตร์สาระวิชาศาสนาอิสลาม
การปฎิรูปสังคมของท่านรอซูลุลลอฮ์ ซ.ล.
การลงทุนตามแนวทางศาสนาอิสลาม
ผลบุญของการละหมาดตะรอเวี๊ยะในเดือนรอมฎอน คืนที่ 1-30
ความประเสริฐของคืนนิสฟูซ๊ะบาน
สุนทรพจน์ของท่านรอซูล ศ้อลฯ แสดงไว้เมื่อศุกร์สุดท้ายของเดือนซะบาน
ค่ำคืนอิสรออ์-เมี๊ยะรอจ
การละหมาดในภาคส่วนของหัวใจ
การละหมาดในภาคส่วนของพฤติกรรม
ดูทั้งหมด >     
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพปิดการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนภาษาอาหรับ (ค๊อต) เขตการศึกษา ที่ 7 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ต.ค. 59 ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์ กระบี่
อบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนภาษาอาหรับ (ค๊อต) เขตการศึกษา ที่ 7 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุ.ค. 59 ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์ กระบี่
กิจกรรมการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนค๊อต เขตการศึกษาที่ 6 (นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค. 2559 จ.ตรัง
ดูทั้งหมด >     
 

คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
สภายุวมุสลิมโลก
มูลนิธิศรัทธาชน
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพ
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สหกรณ์ษะกอฟะฮ์
สถาบันอัร-รอบิตี
โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
โรงเรียนมัจลิซุดดีนี
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter