เว็บไซต์นี้เพื่อรังสรรค์และสรรค์สร้างโอกาสเพื่ออัลลอฮ์ ให้เราได้มีโอกาสสร้างทางด่วนสู่อัลลอฮ์ พระเป็นเจ้าของเราได้อีกทางหนึ่ง…
               สมาคมคุรุสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมากำหนดนโยบายที่ได้มาจากสมาชิกทั่วประเทศ มีจุดประสงค์ปั้นปลายในการเรียนรู้ ที่จะให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรได้อย่างมีความสุข โดยปัจจุบันมีการกำหนด จากหลักสูตรการเรียนเดิม ใช้ระยะเวลา 6 ปี มาเป็น 9 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยสอบ เขตการศึกษา สถาบัน/องค์กรและหน่วยราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในเครือของสมาคมฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เผยแผ่ศาสนาอิสลาม รวมทั้งการจัดพิมพ์เอกสาร ตำราแบบเรียน ศาสนาอิสลาม เป็นต้น
..

     คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความ รู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้า มาบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ

     เราได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการบริหารสมาคมด้วยความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกคน ส่งผลให้ กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดีตามเป้าหมาย

อ่านต่อ >
    สมาคมคุรุสัมพันธ์ เป็นสมาคมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยสอบ เขตการศึกษา สถาบัน/องค์กรและหน่วยงานราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในเครือของสมาคมฯ ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมศักยภาพของครู เผยแผ่ศาสนาอิสลาม สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและอนาถา โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
งานแจกประกาศนียบัตร หน่วยสอบที่ 6 โดยอ.ดิเรก บุญมาเลิศ ประธานในพิธี
งานหารายได้เขตการศึกษาที่ 1 สมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ 1 พ.ย. 58 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม คลอง 9
ดูทั้งหมด >     
ค๊อต
หลักการเขียนข้อสอบศาสตร์สาระวิชาศาสนาอิสลาม
การปฎิรูปสังคมของท่านรอซูลุลลอฮ์ ซ.ล.
การลงทุนตามแนวทางศาสนาอิสลาม
ผลบุญของการละหมาดตะรอเวี๊ยะในเดือนรอมฎอน คืนที่ 1-30
ความประเสริฐของคืนนิสฟูซ๊ะบาน
สุนทรพจน์ของท่านรอซูล ศ้อลฯ แสดงไว้เมื่อศุกร์สุดท้ายของเดือนซะบาน
ค่ำคืนอิสรออ์-เมี๊ยะรอจ
การละหมาดในภาคส่วนของหัวใจ
การละหมาดในภาคส่วนของพฤติกรรม
ดูทั้งหมด >     
พิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1436
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันนี้ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มัสยิดนะห์ฏอตุ้ลอิสละห์ บางบัวทอง
พิธีเปิดป้ายสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555
บรรยากาศในค่ายฯระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2555
ดูทั้งหมด >     
 

คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
สภายุวมุสลิมโลก
มูลนิธิศรัทธาชน
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพ
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สหกรณ์ษะกอฟะฮ์
สถาบันอัร-รอบิตี
โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
โรงเรียนมัจลิซุดดีนี
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter