เลือกอัลบัมภาพ
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพปิดการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนภาษาอาหรับ (ค๊อต) เขตการศึกษา ที่ 7 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ต.ค. 59 ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์ กระบี่
อบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนภาษาอาหรับ (ค๊อต) เขตการศึกษา ที่ 7 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุ.ค. 59 ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์ กระบี่
กิจกรรมการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนค๊อต เขตการศึกษาที่ 6 (นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค. 2559 จ.ตรัง
กิจกรรมการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนอัลกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนค๊อต เขตการศึกษาที่ 8 (พัทลุง สตูล สงขลา) วันที่ 15 -17 ต.ค. 2559 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
อบรมครูเพื่อเสริมประสิทธิภาพการสอนกุรอาน ภาษารูมี และการเขียนค๊อตภาษาอาหรับ เขตการศึกษาที่ 1 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หัวหมากน้อย เมื่อวันที่ 10 - 12 ต.ค. 2559
ภาพกิจกรรมวันงาน ครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการเชิงปฎิบัติ และการแจกประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเขตการศึกษาที่ 8 อ.จะนะ จ.สงขลา
เปิดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์หนองทะเล จ. กระบี่ และการมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนหน่วยสอบที่ 64 5 ธันวาคม 58
เขตการศึกษาที่ 1 จัดอบรมสัมมนาวิชาการ โดยมี อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ กล่าวเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากร 5 ธันวาคม 58
งานรวมน้ำใจสู่โรงเรียนฮีดายาตุ้ลอิสลาม และมอบประกาศนียบัตรช่วงชั้นกลาง หน่วยสอบท่ี 33 จ.ตรัง 6 - 7 ธันวาคม 58
พิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1436
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันนี้ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มัสยิดนะห์ฏอตุ้ลอิสละห์ บางบัวทอง
พิธีเปิดป้ายสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555
บรรยากาศในค่ายฯระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2555
พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านกรุอ่าน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการอบรมสัมนาสตรี สร้าง...ส่งเสริมพลังสตรีเพื่อร่วมพัฒนา (วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555)
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 7 (กระบี่,พังงา,ภูเก็ต) ณ เกาะปันหยี ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคา 2555
งานทดสอบทักษะทางวิชาการคุรุสัมพันธ์หน่วยสอบที่ 64
น้ำท่วมสมาคมคุรุสัมพันธ์และมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
เขตการศึกษาที่ 7 เข้าเยี่ยมนายกสมาคมฯ และมอบเงินบริจาคแก่สมาคมคุรุสัมพันธ์ในช่วงมหาอุทกภัย 54
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนรุ่นที่ 1 หน่วยสอบที่ 80 (เจดดาห์ ซาอุดิอาระเบีย)
พิธีปิดค่ายสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านอัลกรุอ่านและจริยธรรม วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554
บรรยากาศในค่ายสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านอัลกุรอ่านและจริยธรรม
พิธีเปิดค่ายสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านอัลกุรอ่านและจริยธรรม (วันที่ 1 เมษายน 2554)
ภาพบรรยากาศในงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
ภาพบรรยากาศในงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
ภาพบรรยากาศในงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554)
การเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 29 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554)
งานสัมนา หน.เขต, หน.หน่วย, หน.คุมสอบ และครูสอนฟัรดูอีน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมย่อยระดับผู้บริหารระดับผู้บริหาร หน.เขตฯ และหน.หน่วย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมย่อยระดับผู้ปฏิบัติการ หน.คุมสอบ และครูผู้ชาย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมย่อยระดับผู้ประเมิน กลุ่มสตรีมุสลิมะห์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
งานอบรมครูฟัรดูอีน เขตการศึกษาที่ 5 (โรงเรียนพัฒนอิสลาม)
โครงการอบรมอัลกุรอานแบบมุร๊อตตัล หน่วยสอบที่ 43 ภูเก็ต
วันคุรุสัมพันธ์ 52
งานอบรมครูสอนฟัรดูอีน เขตการศึกษาที่ 6 (จ.นครศรีธรรมราช,ตรัง,สุราษฏร์ธานี)
งานรับประกาศนียบัตรระดับเอียะห์ดาดี ชั่นปีืั้ 9
       ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา


ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
 ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
 ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
 
ภาพกิจกรรมงานเขตการศึกษา
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter