พี่น้องครอบครัวคุรุสัมพันธ์ที่รักและเคารพยิ่งทุกท่าน…
 
               ไม่ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันด้วยวิธีใด ก็ยังไม่เกาะเกี่ยวยึดโยงกันได้แน่น เห็นภาพที่คมชัดได้เท่ากับ การที่เราทุกคนยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ร่วมกัน
 
               แต่ก็เพื่อให้ครอบครัวของเรา หลอมหรือพิมพ์จากแท่นพิมพ์เดียวกัน  มีภาระงานแป็นอิบาดะฮ์   มีสถานที่ทำงานเป็นมัสยิด  มีลูกศิษย์เป็นมะมูม  และมีตัวเราเป็นอิสลามที่เคลื่อนไหวได้ เราจึงต้องใช้เครื่องมือสื่อสารทุกอย่างที่มีอยู่ และที่จะมีต่อไปในอนาคต ก็เพื่อให้เกิดเอกภาพทั้งวจีกรรม  พฤติกรรม  และมโนกรรม  เหมือนกับเราเรียนเราศึกษามาจากต่างครู-อาจารย์ หรือต่างสถานศึกษา  ก็ทำให้เราเห็นเอกภาพของพวกเราได้ในทุกองศา...
 
               ผู้คนจากทั่วภูมิภาคของโลก  ละหมาดได้เหมือนกัน ละหมาดได้พร้อมกันตามหลักการ  และก็พร้อมกันจริงตามปรากฏการณ์เมื่อมาปฏิบัติรวมกัน ทั้งๆที่เรียนรู้มาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกัน จากครูบาอาจารย์ที่แตกต่างกัน
 
เป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากลายประการเดียว ที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง…
 
                 โอกาสแห่งโอกาสที่สมาคมคุรุสัมพันธ์  อิสลามแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นนี้ จะรังสรรค์และสรรค์สร้างโอกาสเพื่ออัลลอฮ์ ให้เราได้มีโอกาสสร้างทางด่วนสู่อัลลอฮ์     พระเป็นเจ้าของเราได้อีกทางหนึ่ง…
 
                  ขอให้สมาชิกครอบครัวทุกท่าน ร่วมกันประคองความเป็นหนึ่งเดียวให้ปรากฏตลอดไป…
 
 
                                                                                                    ทั้งชีวิตเพื่ออัลลอฮ์
 
 
                                                                                                                        (อับดุลฮากีม (อนันต์)  วันแอเลาะ)
 

                                                                                                         นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ อิสลามแห่งประเทศไทย

                                                                                                        ในพระบรมราชูปถัมป์

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter