สุนทรพจน์ของท่านรอซูล ศ้อลฯ แสดงไว้เมื่อศุกร์สุดท้ายของเดือนซะบาน


สุนทรพจน์ของท่านรอซูล ศ้อลฯ แสดงไว้เมื่อศุกร์สุดท้ายของเดือนซะบาน

เรื่อง ความประเสริฐของเดือนรอมดอน


จาก อัรวะมากีละฟิ้ลคิตอบะฮ์
 

(สุนทรพจน์อันสุนทรีย์) โดย ดร.ยะห์ยา  ซามีย์ 

ให้ความหมายภาษาไทยโดย อ. อับดุลการีม  วันแอเลาะ 

           

            สุนทรพจน์ที่ได้ทรงแสดงไว้ในวันนั้น ได้บรรยายถึงความประเสริฐของเดือนรอมดอน โดยได้เรียกร้องเชิญชวนให้มีความยำเกรง มีความดี มีคุณธรรม มีความมั่นคงอยู่กับอิบาดะฮ์อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง กอร์ปกับแสดงความเสียใจในความบกพร่องและความพลั้งพลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

            ซึ่งได้ทรงร้อยเรียงถ้อยวจีอันสุนทรีย์ไว้ดังนี้:-

            โอ้มวลมนุษย์เอ๋ย เดือนรอมดอนเดือนอันเป็นมงคล เดือนแห่งเมตตา เดือนแห่งการให้อภัยได้เข้ามาโอบอุ้มชีวิตของพวกท่านแล้ว วันเวลาแห่งเดือนนี้เป็นวันเวลาที่ประเสริฐที่สุด ทุกค่ำคืนแห่งเดือนนี้ประเสริฐกว่าค่ำคืนใด ๆ ทุกวินาที นาที และทุกชั่วโมงแห่งเดือนนี้ประเสริฐกว่าช่วงเวลาใด ๆ พวกท่านทั้งหลายได้รับการเชิญชวนสู่งานเลี้ยงของอัลลอฮ์ โดยพวกท่านทุกคนต่างเป็นผู้มีเกียรติ ลมหายใจของพวกท่านเป็นตัสเบียะห์ การพักผ่อนหลับนอนของพวกท่านเป็นอิบาดะฮ์ อะมั้ลของพวกท่านเป็นอะมั้ลที่ได้รับการตอบแทน การขอพรของพวกท่านจะได้รับการตอบสนอง ดังนั้นพวกท่านจงขอพรต่อผู้อภิบาลของพวกท่านด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ และด้วยหัวใจที่มีความสะอาด ซึ่งพระองค์จะทรงรับการถือศีลอดของพวกท่าน และการอ่านกุรอ่านของพวกท่าน ดังนั้น คนชั่วก็จะเป็นผู้ที่ต้องห้ามที่จะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ พวกท่านจงระลึก (ซิเกร) ต่ออัลลอฮ์ถึงความหิว ความกระหายของพวกท่านในวันกิยามะฮ์ พวกท่านจงบริจาคให้แก่คนยากจนของพวกท่าน พวกท่านจงเคารพนับถือและให้เกียรติบรรดาผู้อาวุโสของพวกท่าน พวกท่านจงให้ความเมตตาต่อผู้น้อยของพวกท่าน พวกท่านจงมีสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติของพวกท่าน และพวกท่านจงมีความเด็ดเดี่ยวกับการไม่มองสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุญาตให้มอง พวกท่านจงให้ความสงสารโอบอ้อมอารีแก่เด็กกำพร้า แล้วอัลลอฮ์จะให้ความสงสารโอบอ้อมอารีแก่เด็กกำพร้าของพวกท่าน และพวกท่านจงขออภัยต่ออัลลอฮ์จากความผิดของพวกท่าน และจงยกมือขึ้นขอดุอาในการละหมาดของพวกท่าน ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด เป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงมองบ่าวของพระองค์ด้วยความเมตตา และจะทรงตอบรับทุกสิ่งที่หวังที่ต้องการ อีกทั้งจะทรงตอบรับเมื่อได้เรียกหา และตอบรับเมื่อขอพร

            โอ้มวลมนุษย์เอ๋ย ใครก็ตามมีมารยาทที่งดงามในเดือนนี้ เขาจะสามารถเดินผ่านสะพานซิรอต๊อลมุสตะกีมที่ใครเดินมักพลาดตก และใครผ่อนปรนคนรับใช้ อัลลอฮ์จะทรงผ่อนปรนในการพิพากษาเขา และใครยับยั้งความชั่วของตัวเอง อัลลอฮ์จะทรงยับยั้งความพิโรธของพระองค์ในวันที่เขาได้พบกับพระองค์    และใครทำละหมาดสุนัต อัลลอฮ์จะทรงมีบันทึกให้เขาปลอดภัยจากขุมนรก และใครกระทำสิ่งที่เป็นฟัรดูใด ๆ ก็จะได้รับผลบุญเป็นเจ็ดสิบเท่าของเดือนอื่น และใครละหมาดมาก ๆ อัลลอฮ์จะให้ตราชั่งแห่งความดีของเขามีน้ำหนัก และใครอ่านกุรอ่านหนึ่งอายะฮ์ จะได้รับผลบุญเท่ากับอ่านกุรอ่านหนึ่งจบในเดือนอื่น ๆ

ห้องทำงาน 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.35 น.

นาเดียร์ พิมพ์ / ทาน 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter