การละหมาดในภาคส่วนของพฤติกรรมการละหมาดในภาคส่วนของพฤติกรรม

อับดุลการีม  วันแอเลาะ

            เมื่อได้เอาน้ำละหมาดและทำความสะอาดหัวใจ สถานที่ ตลอดจนสิ่งสกปรกต่าง ๆ และได้แต่งกายปกปิดเอารัตเรียบร้อยแล้วให้ยืนตรงหันหน้าไปทางกิบลัต ด้วยการยืนที่วางเท้าทั้งสองข้างให้ห่างกันพอสะดวกในการก้มและกราบ โดยต้องไม่ยืนให้เท้าทั้ง สองข้างชิดกันโดยเด็ดขาด และให้ก้มศีรษะลงมองตรงที่สุหยูด ให้เหนียต โดยจะอ่าน “กุลอะอูซุบิรอบบินนาส” เพื่อป้องกันการทำลายสมาธิของซัยตอนก่อนก็ได้ ให้หัวใจอ่านเหนียตว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดู...........เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา ซึ่งการเหนียตเช่นนี้ คำว่า ข้าพเจ้าตั้งใจ  หมายถึง ละหมาดในเวลาไม่ใช่ละหมาดกอดอ คำว่า ฟัรดู ก็เพื่อเจาะจงว่าไม่ใช่ละหมาดสุนัต และคำว่า   ซึ่งหมายถึง ซุฮ์ริ หรืออัศริ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าคือละหมาดตามที่ระบุ ไม่ใช่ละหมาดอื่นจากที่ระบุ” และควรคงการเหนียตนี้ไว้จนการกล่าว “อัลลอฮุอักบัร” จบลง
           ให้มือทั้งสองเสมอไหล่ทั้งสอง โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดติ่งหู และให้ปลายนิ้วมือขนานและติดกับขอบใบหู นี่คือรูปแบบการยกมือตักบีรที่ได้รวบรวมมาจากหลายรีวายะฮ์ อย่างไรก็ตามต้องไม่กำนิ้วมือหรือกางนิ้วมือ ตักบีรพร้อมใจอ่านเหนียตเมื่อเริ่มตักบีร ให้เอามือลงมาวางไว้ระหว่างสะดือและหน้าอก โดยวางมือขวาทับมือซ้าย และให้มือขวารับน้ำหนักมือซ้าย โดยการจับไว้ด้วยวิธียืดนิ้วชี้และนิ้วก้อยเกี่ยวจับแขนซ้ายไว้ สำหรับหัวแม่มือให้รัดแขนซ้ายไว้เสร็จแล้วให้อ่านดุอา อิสติฟตาห์ และอะอูซุบิลแลฮ์ฯ บิสมิลแลฮ์ฯ และอ่านฟาตีฮะห์ ตามลำดับ
            ในการอ่านฟาตีฮะห์ ต้องอ่านให้ชัดเจน ทั้งตัซดีดและอักษร โดยต้องพยายามแยกการอ่านระหว่างอักษรที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนด้วย เช่น อักษร “ด็อด” และอักษร “ซอ” เสร็จแล้วให้กล่าว “อามีน” ด้วยการอ่านให้ยาว โดยให้เว้นวรรคการอ่านหลังจากอ่านฟาตีฮะห์เสร็จแล้วด้วย
            การอ่านซูเราะฮ์ในละหมาด ควรอ่านซูเราะฮ์ในละหมาดซุบฮิด้วยซูเราะฮ์ยาว ๆ และในละหมาดมัฆริบควรอ่านซูเราะฮ์สั้น ๆ   ส่วนละหมาดอื่นจากซุบฮิและมัฆริบให้อ่านซูเราะห์ปานกลาง   และสำหรับการอ่านซูเราะฮ์ในละหมาดซุบฮิขณะเดินทางนั้น ควรอ่านสั้น ๆ เช่น อ่าน “กุลยาอัยยุอัลกาฟิรูน” ในรอกอัตแรก และ “กุลฮุวัลลอฮ์” ในรอกอัตที่สอง  การรูกั๊วะ ซึ่งจะต้องระมัดระวังเพื่อให้เกิดความถูกต้องด้วยการ   ตักบีรพร้อมรูกั๊วะ   และยกมือทั้งสองพร้อมตักบีร และให้กล่าวตักบีรด้วยการทอดเสียงให้ยาวไปจนกระทั้งได้ก้มลงทำการรูกั๊วะแล้วด้วยความสมบูรณ์ การรูกั๊วะนั้นให้เอาอุ้งมือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง โดยให้นิ้วมือทั้งหมดเหยียดยาวไปทางน่าแข้ง ในลักษณะที่ขาเหยียดตรง และหลังอยู่ในแนวขนานระหว่างต้นคอ หลัง และศีรษะ เหมือนไม้กระดานแผ่นเดียวกัน และให้ข้อศอกถ่างออกจากสีข้างเฉพาะผู้ชาย และให้อ่านตัสเบียะห์สามครั้ง และหากจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ควรกระทำ หากเป็นการละหมาดคนเดียว  เสร็จแล้วให้เงยศีรษะขึ้น พลางยืนตรงกล่าวว่า “สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮ์” และกล่าวว่า “รอบบะนาละกัลฮัมดุ มิลอุสสะมาวาติวะมิลอุลอัรดิ วะมิลอุมาซิตะมินซัยอินบะฮ์ดุ” การยืนนี้ต้องไม่ยืนนาน นอกจากในการละหมาดซุบฮิเพื่อการกุหนูตเท่านั้น

           “สุหยูด” แล้วทรุดตัวลงสุหยูด พลางกว่าตักบีรคลอการทรุดตัวไปจนสุหยูดได้ถูกต้องสมบูรณ์ ด้วยการวางสองหัวเข่าลงกับพื้นและหน้าผากและฝ่ามือทั้งสองข้างวางลงบนพื้นตามลำดับ กล่าวคือ วางหัวเข่าก่อน แล้วมือ แล้วจมูก แล้วหน้าผาก โดยให้ถ่างข้อศอกออกจากสีข้างสำหรับผู้ชาย การวางมือลงบนพื้นนั้นให้วางอยู่ในระดับเดียวกับไหล่ โดยไม่กางนิ้วมือและไม่ทาบข้อศอกไว้กับพื้น เหมือนการกระทำของสุนัข ซึ่งการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม แล้วให้อ่านตัสเบียะห์สามครั้ง หรือมากกว่านั้นหากละหมาดคนเดียว  เสร็จแล้วให้เงยศีรษะขึ้นจากสุหยูดพลางกล่าวตักบีร อัลลอฮุอักบัร  แล้วนั่งบนเท้าซ้าย สำหรับด้านขวาให้เหยียดตรง สำหรับมือให้วางบนขาอ่อนโดยไม่ต้องกำนิ้วมือ พลางกล่าวว่า “รอบบิฆฟิรลี วัรฮำนี วัรซุกนี วะฮ์ดินี วาอาฟินี วะฟุอันนี” แล้วให้ก้มลงสุหยูดครั้งที่สองตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมือนกับการสุหยูดครั้งแรก เสร็จแล้วให้เงยขึ้นมานั่งครู่หนึ่ง แล้วยืนขึ้นด้วยการใช้มือวางที่พื้นเพื่อพยุง แล้วกล่าวตักบีรยาวจนยืนตรง “อัตตะซะฮุด” ในการตะซะฮุดของรอกอัตที่สอง นั่นคือการตะซะฮุดครั้งแรก ให้นั่งบนขาซ้าย ให้ซอละหวาตแก่ท่านนะบี โดยกำนิ้วมือด้านขวา ยกเว้นนิ้วชี้ให้ชี้ในตอนกล่าวว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” และในตะซะฮุดครั้งสุดท้าย เมื่อเสร็จแล้วให้ขอดุอา ในสภาพที่ก้นนั่งอยู่กับพื้น ให้สล่ามเสร็จแล้วให้กล่าว “อัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุ้ลลอฮ์วะบะรอกาตุฮ์” โดยให้หันหน้าไปทางขวาจนเห็นแก้ม และหันไปทางซ้ายในท่าทางเดียวกัน ในการนี้ให้มีเหนียตออกจากละหมาดด้วย ด้วยการเหนียตให้สลามแก่ผู้ที่อยู่ทางขวาและทางซ้ายทั้งมนุษย์และมะลาอีกะฮ์ ในการให้สล่ามนี้อย่าได้ใช้เสียงทอดยาว

 

มาวอิซอตุ้ลมุมินีน หน้า 35-38

แปลโดย อับดุลการีม  วันแอเลาะ

ห้องทำงานสถาบันฯ

5 มกราคม 2552

09.00 – 10.00 น.

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter