คลิกเพื่อดู หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  ฟัรดูอัยน์ พ.ศ. 2553 (หนึ่งหลักสูตร สองวิธีการเรียน)
 

วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นต้น  ชั้นปีที่ 1
วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นต้น  ชั้นปีที่ 2
วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นกลาง ชั้นปีที่ 3
วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นกลาง ชั้นปีที่ 4
วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นปลาย ชั้นปีที่ 5
วิธีเรียนระดับชั้นละ 2 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นปลาย ชั้นปีที่ 6
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นต้น  ชั้นปีที่ 1            
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นต้น  ชั้นปีที่ 2
  วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นต้น  ชั้นปีที่ 3
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นกลาง ชั้นปีที่ 4
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นกลาง ชั้นปีที่ 5
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นกลาง ชั้นปีที่ 6
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นปลาย ชั้นปีที่ 7
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นปลาย ชั้นปีที่ 8
วิธีเรียนระดับชั้นละ 3 ปี หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ  (ฟัรดูอัยน์)   ระดับชั้นปลาย ชั้นปีที่ 9
   
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter