รายนาม นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


 
นายประชา (ตวนฟา)  มุขตารี   นายมานิต (ฮารีส)  เกียรติธารัย     นายสุดใจ   วงศ์อารีย์
นายกสมาคม ท่านที่ 1 นายกสมาคม ท่านที่ 2 นายกสมาคม ท่านที่ 3
ปี 2500 ปี 2520 ปี 2524
     
   
 นายมานิต (ฮารีส)  เกียรติธารัย นายเกียรติ  ท้วมประถม   นายอรุณ (อับดุลการีม) วันแอเลาะ  
นายกสมาคม ท่านที่ 4  (สมัยที่ 2 ) นายกสมาคม ท่านที่ 5  นายกสมาคม ท่านที่ 6 
ปี 2526  ปี 2528 ปี 2540 
     
   
นาย อนันต์ (อับดุลฮากีม) วันแอเลาะ    
นายกสมาคม ท่านที่ 7    
   ปี 2556    
     
อ.อนันต์ (อับดุลฮากีม) วันแอเลาะ  ได้รับฉันทามติจากสมาชิกฯ  เป็นนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์  บริหารงานต่อมาจวบจนปัจจุบัน กับหลักคิดที่เป็นอิสลามนายกฯ คือผู้ทำงานของมวลสมาชิก หยิบยื่นประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด

  ปัจจุบัน  /  บริหารงานโดยกรรมการบริหาร  สมัยที่ 31  ( พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559)
กรรมการบริหาร  /  29  ท่าน
ประกอบด้วย  9  เขตการศึกษา , 78  หน่วยสอบ , 2 สนามสอบ
โรงเรียนในสังกัด  1362  โรงเรียน ,  ครู  4,451  คน ,  นักเรียน  9  ชั้นปี  120,154  คน และเข้าสอบปลายภาคราว  65,000  คน
กำหนดสอบปลายภาค  อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน  ของทุกปี
ที่มาของทุนการบริหารงาน  การบริจาค , ค่าบำรุงแบบเรียน , และการสนับสนุนจากภาครัฐ-เอกชน
สถานที่ติดต่อในปัจจุบัน  สถาบันอัร-รอบิตี  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์  หมู่ 2  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110  โทร. 089-5050-707   แฟกซ์  0-2439-4302
   
   
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter